Geleceğin şimdi başlıyor.

Keşfe katıl.

Acıbadem, iş hayatına başlangıçta sana hayat boyu eşlik edecek bir keşif yolculuğu için kapılarını açıyor.

Hayal ederek geleceği tasarlamaya senin de cesaretin varsa, Acıbadem Programına katıl, keşfin bir parçası ol.

PROGRAM AKIşI

1.ADIM

Başvuru ve Ön Değerlendirme

2.ADIM

Mülakat/Video Mülakat

3.ADIM

Test ve Kişilik Envanterleri

4.ADIM

Teklif Aşaması

Geleceğin Yetenekleri TEAM NEXT'te buluşuyor. Sen De Bize Katıl.

ACIBADEM DÜNYASI

DETAYLAR

1. Bölüm

Mülakat aşamalarından başarıyla geçen TEAM Next adaylarımız, programa iki aylık sınıf içi eğitimle Acıbadem Üniversitesi'nde başlayacak.

Sektörel, mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri alarak sağlık ve hastanecilik konu başlıklı tüm vakaları tanıma şansı bulacak.

Teoride öğrenilen bilgilerin kalıcılığını sağlayabilmek adına sık periyotlarda sınavlarımız gerçekleşecek.

2. Bölüm

Aynı zamanda çeşitli lokasyonlarda (hastanelerimizde) gözlem yaparak hastanede gerçekleşen operasyona da hakimiyet hedeflenecek.

TEAM Next adaylarımız, hastane gözlemlerini detaylı bir rapor halinde süreç danışmanlarına sunacaklar.

Farklı birimlerin proje çalışmalarına katılma ve proje sunma imkanları da bulacak olan "yönetici adaylarımız" hastane içindeki diğer organizasyonların işleyişlerini de görme şansı elde edecek.

Eğitim dönemi sonunda final projelerini Hastane Yöneticileri, Genel Müdür Yardımcıları ve ınsan Kaynakları ekibinden oluşan jüri eşliğinde sunacaklar.

ıki aylık sınıf içi eğitimin sonucunda her üyemiz, kendisi için belirlenen hastane ve/veya hastanelerimizde 6 ay süreyle Hasta Hizmetleri organizasyonunda görev alacak.

Next çalışanlarımız; hastanın karşılanmasından fatura süreci takibine, hekim yönlendirmeleri ve ödeme işlemlerine kadar tüm aşamalarda rol üstlenecekler.

3. Bölüm

6 aylık performanslarının sonucunda ekip yönetmeye başlayacakları pozisyonlarda görevlendirilecekler.

Başarı sağlayan isimlerin, ilk beş yılın sonunda Hasta Hizmetleri Müdürü ve sekiz yılın sonunda Hastane Direktör Yardımcısı performansına ulaşmasını hedeflemekteyiz.

Hastane Direktör Yardımcılığına giden süreçte çalışanlarımız; ınsan Kaynakları, Lojistik, Kurumsal ıletişim, Destek Hizmetleri, ıdari ışler başta olmak üzere hastane yönetiminde büyük öneme sahip olan diğer bölümleri de tanıyacak ve oryantasyona tabii tutulacaklar.

İletişim formu

Demo Talep formu

Konu